logo meblomag Pn-Pt: 7:00 - 15:00
logo meblomag ul. Rzemieślnicza 15a, 43-600 Jaworzno
logo meblomag

Polityka prywatności

Polityka prywatności Meblomag Robert Sołtys


 1. Cel

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Meblomag Robert Sołtys i ma na celu poinformowanie użytkownika o sposobie, w jaki Meblomag Robert Sołtys przetwarza dane osobowe (w tym szczegóły dotyczące rodzaju zebranych danych osobowych i celu przetwarzania) oraz o prawach użytkownika w stosunku do jego danych osobowych.

 1. Kontakt – Jak mogę skontaktować się?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, użytkownik może skontaktować się z Meblomag Robert Sołtys za pośrednictwem następujących środków:

 • Siedziba znajduje się pod adresem: woj. ŚLĄSKIE, pow. Jaworzno, gm. Jaworzno, miejsc. Jaworzno, Rzemieślnicza, nr 15A, 43-600
 • Numer kontaktowy to: +48 (32) 753 05 33

Użytkownik może ustanowić bezpośrednie i skuteczne komunikowanie się z Meblomag Robert Sołtys poprzez pisemną komunikację wysłaną na jeden z wskazanych adresów lub również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@meblomag.eu

Ponadto w poniższej tabeli zawarte jest informacje o osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych użytkownika:

 • Nazwa handlowa: Meblomag Robert Sołtys
 • Tożsamość administratora: Meblomag Robert Sołtys
 • Adres: woj. ŚLĄSKIE, pow. Jaworzno, gm. Jaworzno, miejsc. Jaworzno, Rzemieślnicza, nr 15A, 43-600
 • E-mail: biuro@meblomag.eu
 1. Identyfikacja przetwarzania – W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwane dalej 'RODO’).

Meblomag Robert Sołtys gromadzi dane osobowe w swoim posiadaniu, gdy użytkownik:

 • (i). uzupełnia formularze https://meblomag.eu (’Strona’);
 • (ii). subskrybuje newsletter;
 • (iii). odpowiada na ankiety lub wypełnia formularze internetowe;
 • (iv). wypełnia drukowany formularz;
 • (v). wysyła e-maile lub komunikuje się telefonicznie, które następnie ładuje się do odpowiednich formularzy;
 1. Gromadzone dane osobowe — jakie dane osobowe zbieramy?

Meblomag Robert Sołtys gromadzi informacje, gdy odwiedzanie ich strony internetowej, głównie poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych.

Gromadzone są następujące dane: pełne imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu and adres.

Zasadniczo, gdy wymagane jest podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi lub uzyskania dostępu do określonych treści, ich dostarczenie nie będzie obowiązkowe, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie wskazano, że jest to dane wymagane do świadczenia usługi. W takim przypadku użytkownik może swobodnie zdecydować, czy nie rejestrować się i/lub nie korzystać z usług.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przez niego podane są prawdziwe i poprawne i zobowiązuje się do ich aktualizacji. Zmiany mogą być komunikowane Delegatowi ochrony danych lub adresowi wskazanemu w części 2 niniejszego dokumentu.

Użytkownik również zgadza się, że dane wymagane przez Meblomag Robert Sołtys są niezbędne, odpowiednie i niezbędne do wykonania celów wyrażonych w części 5 niniejszego dokumentu, których wykonanie byłoby niemożliwe, gdyby te dane nie zostały dostarczone.

Wszelkie fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenia, które wynikają z podanych informacji i danych, a także szkody, jakie te informacje mogą spowodować, będą na koncie użytkownika.

 1. Cel – Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe żądane od użytkownika będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Aby świadczyć nasze Usługi i spełniać Twoje prośby. Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, przetwarzania i realizowania Twoich żądań, komunikowania się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Usługi lub zmian w naszej Usłudze, odpowiadania na Twoje zapytania oraz do innych celów związanych z obsługą klienta i administracją biznesową. Na przykład, gdy zapiszesz się do newslettera, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci tego biuletynu.
 • Cele identyfikacji i uwierzytelniania. Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów identyfikacji i uwierzytelniania. Na przykład, gdy wprowadzasz identyfikator logowania i hasło do konta, aby wejść do jednego z naszych portali rejestracyjnych lub logowania, używamy Twoich danych logowania w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości.
 • Personalizacja. Wykorzystujemy Twoje dane, aby dostosować treści i informacje, które możemy Ci wysyłać lub wyświetlać, oferować personalizację lokalizacji oraz spersonalizowaną pomoc i instrukcje, a także w inny sposób personalizować Twoje doświadczenia podczas korzystania z Usługi. Na przykład, jeśli zezwolisz nam na gromadzenie danych geolokalizacyjnych, wykorzystamy te informacje do dostarczania treści związanych z Twoją konkretną lokalizacją i identyfikowania lokalizacji/informacji o firmach w pobliżu Twojej lokalizacji.
 • Cele marketingowe i promocyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane do wysyłania Ci wiadomości i biuletynów, aktualizacji wydarzeń oraz do komunikowania się z Tobą w sprawie nowych funkcji, ofert, wydarzeń lub produktów, lub do kontaktowania się z Tobą w inny sposób w sprawie informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do wyświetlania reklam w naszej witrynie (w tym do sprzedaży powierzchni reklamowej w Usłudze) oraz w innych niepowiązanych witrynach i usługach.
 • Badania i raportowanie. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania ankietami i kwestionariuszami (online i offline) do celów badawczych i raportowania, aby pomóc nam lepiej służyć jednostkom poprzez lepsze poznanie ich potrzeb oraz jakości dostarczanych przez nas produktów, usług i informacji edukacyjnych. Odpowiedzi na ankiety mogą zostać wykorzystane do określenia efektywności naszego Serwisu, różnego rodzaju komunikacji, kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych.
 • Łączenie informacji. My (oraz nasi zewnętrzni partnerzy biznesowi w naszym imieniu) możemy łączyć, mieszać lub w inny sposób łączyć informacje, w tym dane osobowe, w celach opisanych powyżej.
 • Aby spełnić zobowiązania prawne. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub w celu egzekwowania lub obrony naszych praw lub praw strony trzeciej, w tym w celu stosowania się do żądań organów ścigania lub organów rządowych oraz uczestniczenia w audytach zgodności.
 • Aby chronić nas i innych. Możemy wykorzystywać Twoje dane, jeśli uznamy to za konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z podejrzeniami lub faktycznymi nielegalnymi działaniami, oszustwami, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub w celu innego egzekwowania niniejszej Polityki, naszych Warunków oraz integralność Usługi.
 • Dane zdezidentyfikowane. Możemy również deidentyfikować lub anonimizować Twoje dane w taki sposób, że nie będziesz mógł w uzasadniony sposób zostać ponownie zidentyfikowany przez nas lub inną stronę, i możemy wykorzystywać te pozbawione identyfikacji dane w dowolnym celu dozwolonym na mocy obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim usuniemy identyfikację jakichkolwiek danych pierwotnie opartych na danych osobowych, będziemy przechowywać i wykorzystywać takie dane w formie pozbawionej możliwości identyfikacji i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji danych.

Dane podlegające przetwarzaniu nie będą wykorzystywane do celów innych niż lub niezgodnych z wymienionymi powyżej i które spowodowały ich zbieranie. Przy czym zaznacza się, że zapisane dane mogą być wykorzystywane, oprócz celów, dla których zostały one wyraźnie zebrane, do celów prowadzenia statystyk, zarządzania incydentami lub przeprowadzania badań rynkowych. Jednakże, jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż wstępnie określony podczas ich zbierania, Meblomag Robert Sołtys przeprowadzi analizę kompatybilności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie będzie uprawnione tylko wtedy, gdy pierwotny cel jest zgodny z nowym celem lub dopuszczalny zgodnie z samodzielną podstawą prawną. W takich przypadkach użytkownik zostanie poinformowany o zmianach celu lub uzasadnienia prawnego przetwarzania danych.
Przypominamy użytkownikowi, że może sprzeciwić się wysyłaniu komunikatów handlowych (wypisanie się) i przestać otrzymywać e-maile od Meblomag Robert Sołtys, niezawodnie informując Meblomag Robert Sołtys, który postara się przerwać jak najszybciej po otrzymaniu takiego komunikatu. W tym celu może wysłać e-mail na adres podany w części 2, list tradycyjną na adres podany w części 2 niniejszego dokumentu lub bezpośrednio postępować zgodnie z instrukcjami wypisania się szczegółowo opisanymi na końcu każdego e-maila Meblomag Robert Sołtys.

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Będziemy używać informacji, które zbierzemy o Tobie w następujących celach:

 • Informacje administracyjne
 • Zebranie opinii klientów
 • Wykonanie T&C
 • Zarządzanie zamówieniami klienta
 • Wsparcie

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po otrzymaniu Twojej zgody i tylko w celu (ach), dla których udzielasz zgody, chyba że prawo wymaga inaczej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas 24 miesiące po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne lub tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania celów, w jakie zostały zebrane, jak określone w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Zgoda

Poprzez dostarczenie danych osobowych do Meblomag Robert Sołtys, użytkownik oświadcza, że akceptuje ich pełne i bezwarunkowe przetwarzanie przez Meblomag Robert Sołtys. Użytkownik niniejszym udziela swojej wolnej, wyraźnej i świadomej zgody na wykorzystanie przez Meblomag Robert Sołtys danych zebranych w celu wskazanym w sekcji 5 niniejszego dokumentu, a także ich włączenie do bazy danych Meblomag Robert Sołtys.

Meblomag Robert Sołtys przeprowadza przetwarzanie danych użytkownika uzasadnione: (i) zawieraną umową z Meblomag Robert Sołtys przez użytkownika zgodnie z warunkami, które są dostępne dla użytkownika po zakończeniu wypełniania formularza zapytania o usługi (przed ewentualnym zatrudnieniem) i które użytkownik (po ich przeczytaniu) może zaakceptować, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w tym celu; oraz (ii) wolnej, świadomej i jednoznacznej zgody użytkownika, dokonanej po przeczytaniu niniejszej polityki prywatności, w której Meblomag Robert Sołtys informuje o traktowaniu, jakie będzie miało miejsce z danymi, i jeśli zgadzasz się, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w formularzu zapytania o usługi. Przetwarzanie danych niewymienionych w żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych będzie przeprowadzane, jeśli Meblomag Robert Sołtys uzna to za konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu, pod warunkiem, że nie będą one naruszać podstawowych praw i wolności użytkownika.

 1. Data Ważności – jak długo je przechowujemy?

Dane zostaną zniszczone lub zarchiwizowane, gdy nie będą już absolutnie niezbędne lub istotne do celów określonych w sekcji 5 powyżej. W szczególności dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak trwa stosunek prawny (i w zakresie, w jakim użytkownik nie wcześniej nie zażądał ich usunięcia) oraz przez okres, w którym mogą wystąpić zobowiązania, zwolnienia z odpowiedzialności i/lub odpowiedzialności z tytułu stosunku prawnego lub świadczonych usług.
Meblomag Robert Sołtys informuje, że będzie przechowywać niezbędne informacje do identyfikacji źródła przechowywanych danych przez cały okres trwania relacji klienta z Meblomag Robert Sołtys i/lub odwołania zgody przez użytkownika zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 5 niniejszej Polityki Prywatności oraz/lub wymaganym przez obowiązujące prawo czasie.

 1. Poufność / Cesja / Transfer międzynarodowy — Czy ujawniamy dane stronom trzecim?

Meblomag Robert Sołtys nie upubliczni prywatnych i poufnych danych osobowych zebranych przez siebie i nie będzie ich wykorzystywać do celów innych niż te określone w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Meblomag Robert Sołtys wymaga podpisania umów o zachowaniu poufności i przetwarzania danych osobowych przez swoich pracowników i osoby trzecie, które uzyskują dostęp do zawartości baz danych (lub zawierają takie zobowiązania w umowach o świadczenie usług, z którymi zawiera się je wskazane w następnym paragrafie).

Dane osobowe użytkownika zebrane przez Meblomag Robert Sołtys nie zostaną przesłane, sprzedane, wymienione, przekazane ani komunikowane osobom trzecim poza Meblomag Robert Sołtys bez zgody użytkownika, chyba że wymaga tego prawo lub w celu świadczenia usług użytkownikowi. Nie dotyczy to określonych pracowników i dostawców usług, którzy umożliwiają Meblomag Robert Sołtys utrzymanie witryny w działaniu, zgodności z celami określonymi w punkcie 5 niniejszego dokumentu i/lub świadczenia usług użytkownikowi, którzy zobowiązali się do zachowania poufności przekazanych danych i zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w momencie zatrudnienia. Umowy z dostawcami usług określają cele, zakres, treść, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych, rodzaj danych osobowych, kategorie właścicieli danych oraz obowiązki i odpowiedzialność Meblomag Robert Sołtys i podmiotów trzecich.

W szczególności:
Meblomag Robert Sołtys może udostępniać podane przez użytkownika dane osobowe wewnątrz Meblomag Robert Sołtys firmom kontrolującym, spółkom zależnym, podległym, powiązanym i/lub pośrednikom związanym z Meblomag Robert Sołtys.

Meblomag Robert Sołtys może udostępniać niektóre podane przez użytkownika dane osobowe wewnątrz Meblomag Robert Sołtys do określonych działów, takich jak administracja, marketing lub IT.

 • W niektórych przypadkach Meblomag Robert Sołtys przesyła dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu i związanych z tym korzyści ekonomicznych i technicznych, które wiążą się z korzystaniem ze specjalistycznych dostawców. W tym sensie:
  • Mapy. Meblomag Robert Sołtys korzysta z Google Maps, aby umieścić mapy na stronie. Integracja z Google Maps pozwala Google na zebranie adresu IP użytkownika. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne tej firmy pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy
  • YouTube. Strona zawiera linki do YouTube w odniesieniu do filmów związanych z usługami Meblomag Robert Sołtys. Jak wskazano w dziale 13 niniejszej sekcji, korzystając z tych linków, użytkownik opuszcza stronę i jest przekierowany na stronę YouTube. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne YouTube pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook. Meblomag Robert Sołtys zintegrował składniki Facebooka na stronie. W szczególności Meblomag Robert Sołtys korzysta z platformy reklamowej Facebook. Firma, która obsługuje usługi Facebooka, to Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne tej firmy pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Sieci społecznościowe. Meblomag Robert Sołtys również korzysta z sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram, i ma zintegrowane funkcje tych sieci w swoich usługach. Użytkownicy mogą korzystać z tych sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy są zarejestrowani w nich i mają dostęp do odpowiedniej sieci społecznościowej za pośrednictwem swojego użytkownika. Te sieci społecznościowe mają własne polityki prywatności i własne warunki i warunki, nad którymi Meblomag Robert Sołtys nie ma ingerencji ani kontroli.

Na koniec powinieneś mieć świadomość, że firma Meblomag Robert Sołtys może (i że firma Meblomag Robert Sołtys zastrzega sobie prawo) ujawnić Twoje dane w następujących przypadkach:

 • Przeniesienie działalności: Jeśli my lub nasze spółki zależne zostaniemy przejęci, połączeni lub w które inwestuje inna firma, lub jeśli którykolwiek z naszych aktywów zostanie przeniesiony lub może zostać przeniesiony na inną firmę, czy to w ramach upadłości lub postępowania upadłościowego, czy też w inny sposób, może przekazać informacje, które o Tobie zebraliśmy, innej firmie. W ramach procesu przeniesienia działalności możemy ujawnić pewne informacje o Tobie pożyczkodawcom, audytorom i zewnętrznym doradcom, w tym prawnikom i konsultantom.
 • Zgodność z prawem: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z prawem, postępowaniem prawnym, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu.
 • Ochrona i ułatwienie przestrzegania praw: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli uznamy, że jest to właściwe w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań przeciwko nielegalnym działaniom, podejrzeniom oszustwa, sytuacjom, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszeniom nasze Warunki lub niniejsza Polityka. Ujawnienie to może również obejmować wykorzystanie danych osobowych jako dowodu w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani. Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby pomóc Ci w korzystaniu z praw wynikających z Warunków firmy Meblomag Robert Sołtys i niniejszej Polityki prywatności.
 • Powody związane z bezpieczeństwem publicznym, obroną narodową lub zdrowiem publicznym: W sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione powody związane z bezpieczeństwem społeczności, obroną narodową lub zdrowiem publicznym, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione.
 • Informacje zbiorcze, zanonimizowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację: Możemy ujawnić informacje zbiorcze, zanonimizowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w dowolnym celu dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • Zgoda: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe za Twoją zgodą.
 1. Bezpieczeństwo – Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych?

Meblomag Robert Sołtys deklaruje swoją intencję przyjęcia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami RODO, aby uniknąć ich zafałszowania, utraty, konsultacji lub nieupoważnionego przetwarzania.

Meblomag Robert Sołtys nie gwarantuje absolutnej prywatności w użyciu witryny, ponieważ nie można wykluczyć możliwości, że nieupoważnione strony trzecie będą miały wiedzę na jej temat. Użytkownik zgadza się, że istniejące techniczne środki zabezpieczeń nie są niezawodne i że nawet przy przyjmowaniu wszystkich rozsądnych środków bezpieczeństwa możliwe jest doświadczenie manipulacji, zniszczenia i/lub utraty informacji. W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, który oznacza istotne ryzyko dla właściciela danych, taki incydent zostanie niezwłocznie powiadomiony odpowiedniemu organowi nadzorczemu, wraz z wprowadzonymi i/lub planowanymi do wprowadzenia środkami korygującymi i łagodzącymi.

Meblomag Robert Sołtys nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie danych przez użytkowników. Tak samo Meblomag Robert Sołtys nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wirusami komputerowymi.

Wreszcie, użytkownik musi również podjąć środki w celu ochrony swoich informacji. Meblomag Robert Sołtys podkreśla, że powinieneś podjąć wszelkie środki ostrożności, aby chronić swoje dane osobowe w Internecie. Przynajmniej zaleca się zmienianie hasła okresowo, korzystając z kombinacji liter i liczb, oraz upewnienie się, że korzystasz z przeglądarki bezpiecznej.

 1. Prawa właściciela danych i procedury odpowiedzi na jego egzekwowanie – Jakie mam prawa jako właściciel danych?

Użytkownik, który jest właścicielem danych, może w dowolnym momencie wykonywać prawa dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, portability, poufności i usuwania dotyczące swoich danych osobowych, zgodnie z Postanowienia artykułów 15 i następnych RODO, jeśli jest to konieczne.
Egzekwowanie tych praw może być wykonywane przez użytkownika samodzielnie za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres biuro@meblomag.eu, lub przez każdą z metod określonych w powyższych odniesionych właściwych przepisach. Meblomag Robert Sołtys może poprosić o przesłanie niezbędnych danych w celu potwierdzenia tożsamości właściciela danych.

Usunięcie niektórych danych nie zostanie dokonane, gdy może to spowodować szkodę w uzasadnionych prawach lub interesach osób trzecich lub gdy istnieje obowiązek prawny dotyczący przechowywania danych.

Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii lub EOG i podlegasz wyjątkom wynikającym z prawa krajowego lub lokalnego, w pewnych okolicznościach przysługują Ci pewne prawa do ochrony danych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda.
 • Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Weryfikuj i żądaj sprostowania. Użytkownicy mają prawo sprawdzić prawidłowość swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał swoich Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub usunąć w inny sposób swoje Dane Osobowe. Użytkownicy mają prawo uzyskać od Właściciela usunięcie swoich Danych.
 • Otrzymać swoje Dane i przekazać je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód .
 • Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do swojego właściwego organu ochrony danych.
 1. Szkolenia – Czy szkolimy?

Personel Meblomag Robert Sołtys, którego funkcje są związane z przetwarzaniem danych osobowych, jest szkolony w celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i praw ich właścicieli.

 1. Linki do stron trzecich — Czy nasza Strona zawiera linki do innych stron?

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, z lub bez treści reklamowych, których polityka prywatności jest obca Meblomag Robert Sołtys. Powiązane strony nie są związane z Meblomag Robert Sołtys i ich istnienie w żaden sposób nie predysponuje do sugerowania, zaproszenia lub rekomendacji odwiedzenia miejsc docelowych lub jakiegokolwiek rodzaju połączenia lub asocjacji między Meblomag Robert Sołtys a takimi stronami. Meblomag Robert Sołtys nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za treść, użycie i działania tych powiązanych witryn internetowych, ani za szkody, bieżące lub przyszłe, materialne lub moralne, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez użytkowników i wynikające z informacji zawartych w takich witrynach lub z relacji, jakie użytkownicy mogą nawiązać z osobami trzecimi, których usługi zostały opublikowane na stronie. Pomimo powyższego, każdy komentarz na te powiązane strony internetowe będzie przydatny dla Meblomag Robert Sołtys w celu poprawy usług i/lub zapewnienia integralności strony. Meblomag Robert Sołtys zobowiązuje się do wszelkich możliwych środków w celu uniknięcia istnienia na swojej stronie linków do witryn z treściami niezgodnymi z prawem.

 1. Prywatność dzieci

W Meblomag Robert Sołtys zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci. Nasze zaangażowanie w ochronę danych osobowych nieletnich jest niezachwiane. Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia, ale wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym po uzyskaniu wymaganej zgody rodziców lub opiekunów.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że zebraliśmy dane osobowe Twojego dziecka bez odpowiedniej zgody, skontaktuj się z nami natychmiast, a my niezwłocznie podejmiemy działania, aby zaradzić tej sytuacji.

Dla mieszkańców Kalifornii: Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów z Kalifornii, którzy ukończyli 16 lat, chyba że uzyskaliśmy uprzednią zgodę rodziców. Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 13 lat, nalegamy na uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli Twoje dziecko mieści się w przedziale wiekowym od 13 do 16 lat, może wyrazić zgodę na sprzedaż jego danych osobowych. Nasze strony internetowe i usługi przeznaczone dla dzieci będą uwzględniać weryfikację wieku i zapewniać uzyskanie niezbędnych zgód.

Dla mieszkańców UE: Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych osób w UE poniżej 16 roku życia bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna. Nasze strony internetowe i usługi skierowane do dzieci będą obejmować weryfikację wieku i wymagać odpowiednich zgód.

 1. Pliki cookie – Czy używamy plików cookie?

Kiedy użytkownik wchodzi na stronę, Meblomag Robert Sołtys może przechowywać pewne informacje w komputerze użytkownika w postaci „ciasteczka” lub podobnego pliku. Strona internetowa używa ciasteczek, aby (i) śledzić reklamy, (ii) zbierać dane dotyczące ruchu strony internetowej i (iii) poprawiać doświadczenie użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik powinien wiedzieć, że aby przeglądać stronę internetową, nie jest konieczne, aby użytkownik zezwalał na instalację ciasteczek wysyłanych przez stronę internetową. Może to być wymagane tylko w odniesieniu do niektórych usług. Użytkownik może usunąć ciasteczka z twardego dysku swojego komputera, zapobiec dostępowi do swojego komputera przez swoją przeglądarkę lub wybrać odpowiednią opcję, gdy zostanie zapytany o możliwość używania ciasteczek w tym celu i zgodnie z Polityką Ciasteczek Meblomag Robert Sołtys.

Ciastka to pliki informacyjne, które witryna lub dostawca określonych usług witryny przesyła na twardy dysk komputera użytkownika za pośrednictwem programu przeglądarki. Ciastka same w sobie nie mogą osobiście identyfikować użytkownika (chociaż mogą zawierać adres IP użytkownika), ale pozwalają mu rozpoznać przeglądarkę użytkownika i przechwytywać i przechowywać określone dane (system operacyjny użytkownika, nazwa domeny witryny, z której witryna została połączona, itp.). Meblomag Robert Sołtys zastrzega sobie prawo do zawierania umów z zewnętrznymi podmiotami w celu analizowania i zrozumienia użytkowników witryny, którzy nie mogą wykorzystać zebranych informacji do celów innych niż poprawa usług Meblomag Robert Sołtys.

 1. Aprobata

Używanie witryny przez użytkownika oznacza znajomość i pełne uznanie Polityki prywatności Meblomag Robert Sołtys i Warunków korzystania Meblomag Robert Sołtys, o ile dotyczy. Również użytkownik akceptuje Politykę prywatności Meblomag Robert Sołtys i Warunki korzystania Meblomag Robert Sołtys poprzez wypełnienie wniosku o usługi.

 1. Modyfikacje – Czy to najnowsza wersja?

Niniejsza jest aktualną wersją Polityki prywatności Meblomag Robert Sołtys, zaktualizowaną w dniu 24 stycznia 2024.

Meblomag Robert Sołtys może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności. Takie modyfikacje zostaną wprowadzone w życie od ich publikacji na witrynie lub w przypadku powiadomienia użytkowników przez jakikolwiek środek, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. Użytkownik powinien być na bieżąco informowany o warunkach zawartych w niniejszym dokumencie, wchodząc regularnie.